Sunday, November 14, 2010

பூந்தோட்டம்


வாழ்கை ஒரு பூந்தோட்டம், 
பூவை சுற்றி வரும் தேனீ நான்,
அலைவது பூவிற்காக அல்ல அதில் உள்ள தேனிற்காக.

அதை போல,
நான் சுற்றுவது அவளிற்காக அல்ல,
அவள் மேல் உள்ள காதலிற்காக... 

 மனம் பேசும் வார்த்தைகளுடன் தேனீ...

No comments:

Post a Comment